• (+91) 9721553366
  • md@gyanvishnuhospital.com
Gyan Vishnu Hospital

Contact Us


Gyan Vishnu Hospital (O.P.D, Chitaipur)
Address DLW Rd, Gokul Nagar, DLW Colony, Chitaipur,
Kanchanpur, Varanasi, Uttar Pradesh
Mobile No +91-9721553366 , +91-9936472727
Email Id md@gyanvishnuhospital.com
Timing Morning- 12:00pm to 2:00pm
Evening- 4:00pm to 5:00pm
Saturday - off   Sunday- Evening off
Gyan Vishnu Hospital (O.P.D, Lanka)
Address B 31/18-A-B Gyanmandal Katra, Rashmi Nagar,
Lanka, Varanasi, Uttar Pradesh
Mobile No +91-9695438371
Email Id md@gyanvishnuhospital.com
Timing Morning- 8:00am to 12:00pm
Evening- 2:30pm to 3:30pm
Saturday - off
Gyan Vishnu Hospital (O.P.D, Salempur)
Address Salempur, Deoria, Uttar Pradesh
Mobile No +91-7080300891
Email Id md@gyanvishnuhospital.com
Timing Saturday
10:00am to 1:00pm
Gyan Vishnu Hospital (I.P.D, Chitaipur)
Address DLW Rd, Gokul Nagar, DLW Colony, Chitaipur,
Kanchanpur, Varanasi, Uttar Pradesh
Mobile No +91-9721233337
Email Id md@gyanvishnuhospital.com
Timing 24*7 available
Gyan Vishnu Hospital